POĽOVNÍCTVO A VZNIK PZ
Oficiálny vznik združenia sa datuje na roky 1957-58. Poľovnícke združenie sa menovalo „Poľovná spoločnosť Môťová Sekier“. Toto je oficiálny názov na okrúhlej pečiatke z roku 1957. Členov bolo 15 z nich 8 aktívnych. V správe prednesenej v roku 1957 sa predpovedalo, že asi v r.1990-95 bude mať spoločnosť až 40 členov. Táto predpoveď sa do bodky splnila v r.1997. Funkcionármi boli : Predseda Arpád Feješ, poľ. hospodár Ján Tuček a tajomník Rudolf Midriak. Už vtedy sa tajomník sťažoval na premoženú písomnú agendu – v priebehu roka vybavoval 29 listov. Toto sa dodnes nezmenilo, byrokratická agenda funguje dodnes.
Kliknite ďalej
Poplatkový odstrel
Kliknite ďalej
Kráľovské lesy
Poľovnícka kultúra má na Slovensku hlboké korene a dávne tradície. Nedotknuté pralesy nášho územia a bohatstvo poľovnej zveri priam lákali náruživých poľovníkov. V období Veľkej Moravy lov patril každému, ale vývojom triednej spoločnosti sa začína obmedzovať. Už na začiatku vzniku feudálnej spoločnosti po začlenení nášho územia do novovznikajúceho Uhorska, ale najmä v 13. storočí za panovania Arpádovcov, sa upravujú chránené lesné komplexy pre účely poľovníctva. V nich bol lov výsadou panovníka. V záujme uľahčenia lovu sa zriaďovali zvernice.
Click Here
Previous
Next