Poplatkový odstrel

Kontakty :

Predseda PZ                                        +421 903 527 994
Poľovný hospodár – MAKOVISKO +421 904 522 641
Poľovný hospodár – HABROVEC    +421 907 125 222
Tajomník PZ                                       +421 905 806 714

E-mail :
Predseda PZ                                         hrcka@staf.sk
Poľovný hospodár – MAKOVISKO   vajda.vladimir@gmail.com
Poľovný hospodár – HABROVEC     miscik.lukas@gmail.com
Tajomník PZ                                        letko@ppabb.com
WEB správca                                       peterkosik.zvolen@gmail.com

Prístupové cesty :

Slovensko

mapa_sk

Detail Zvolen

mapa_detail_sk

cennik 2016 SPZ Habrovec rev KL

Cenník poplatkového lovu PZ Habrovec – Môtová – ZVOLEN
JELENE
Váha trofeje bez zrážok
od     do          cena
    2,5 kg     450 €
2,5 kg      4,5 kg     850 €
4,5 kg     5,5 kg   1 200 €
5,5 kg    6,0 kg   1 450 €
6,0 kg    6,5 kg   1 750 €
6,5 kg    7,0 kg   2 000 €
7,0 kg    7,5 kg   2 400 €
7,5 kg    8,0 kg   2 800 €
8,0 kg    8,5 kg   3 200 €
8,5 kg    9,0 kg   3 700 €
9,0 kg    9,5 kg   4 500 €
9,5 kg   10,00 kg  5 000 €
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste, bez zrážky.
Postrelenie jeleň  5 – 8 rokov 300 Eur, viac ako 8 rokov 700 Eur
Jelienča    80 €
Jelenica   100 €
Jeleň ihličiak    120 €
Srnča     50 €
Srna     80 €
Srnec Ihličiak ( vo veku 1 rok )   100 €
SRNCE
Váha trofeje bez zrážok
od       do EUR/g  základná cena
     249 g    150 €
250 g     300 g   + 2,2 Eur/g    150 €
300 g     350 g   + 4,0 Eur/g    260 €
350 g    400 g   + 6,8 Eur/g    460 €
400 g    450 g   + 12,0 Eur/g    800 €
450 g    500 g   + 22,0 Eur/g   1 400 €
500 g        –   + 40,0 Eur/g  2 500 €
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so zrážkou 90 g.
Postrelenie srnec II. Vekova trieda 100 Eur, III. Veková trieda 200,-Eur
Danielča     80 €
Danielka   100 €
Diviača     50 €
Diviak lanštiak   100 €
Diviačica   200 €
Diviak dospelý – kanec  12 – 15 cm   250 €
 15 – 18 cm   400 €
 18 – 20 cm   600 €
 20 – 22 cm   800 €
viac ako      22 cm  1 000 €
Spoločné polovačky – účasť na spoločnej polovačke poľovného združenia do počtu 10 hostí
Paušál poľovný deň  =  200 Eur
Paušál zahŕňa možnosť loviť zver diviaču bez rozdielu veku a pohlavia , dalej loviť zver samičiu jeleniu a danieliu ako aj jelienča a danielča
V paušále je zahrnutá doprava v rámci revíru a štandartné občerstvenie počas dňa.
Spoločná polovačka 20-25 hostí – poľujú len hostia !!!
Paušál poľovný deň  =  250 Eur
Paušál zahŕňa možnosť loviť zver diviaču bez rozdielu veku a pohlavia , dalej loviť zver samičiu jeleniu a danieliu ako aj jelienča a danielča
V paušále je zahrnutá doprava v rámci revíru a štandartné občerstvenie počas dňa.